Nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych oraz by ułatwić korzystanie z serwisu. Zmieniając ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej możesz zablokować zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.
19 czerwca 2019
jesteś naszym gościem
 
Witamy w serwisie
katalog firm
firmy, usługi, towary
ogłoszenia drobne
dodaj ogłoszenie drobne
ostatnio dodane ogłoszenia
Praca:

Zatrudnię młodego grafika komputerowego, tel. 601 213 555

Usługi:

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Sprzedam:

SOSNA OPAŁOWA, tel. 791 394 791

PIASECZNO - FIRMY - USŁUGI - TOWARY - INFOLINIA SERWISU: tel. 222 133 133
Historia wokół nas
 Moczydłów, Mikówiec
  Historia Wokół Nas, miesięcznik Co i jak (nr 36) kwiecień 2001

      Moczydłów i Mikówiec to wsie o długiej historii. W 2 połowie XVI w. Moczydłowo należało do ziemi czerskiej, powiatu (sądowego) czerskiego, parafii Góra. Między Moczydłowem a Górą znajdowała się wieś Lubkowo (późniejszy Łubków - Lipków, obecnie nieistniejąca). Śladem po niej jest jedynie ulica Lipkowska w Górze Kalwarii.


  Odcisk pieczęci wójta gminy Moczydłów z 1850 r.


      Dzisiejszy Mikówiec nosił wówczas nazwę Milkowlas lub Wielkowlas. Moczydłów i Lubkowo położone były przy szlaku komunikacyjnym prowadzącym z Warszawy do Czerska i dalej do Warki.
      Najstarsza wzmianka o wsi Milkowlas (w źródle zapisano Miłkówlas) pochodzi z 1414 r. W 1576 r. 1 łan posiadali tu bracia Stanisław i Mikołaj Górscy. Pierwszy z nich piastował urząd podsądka czerskiego. W Moczydłowie, w tym samym roku, 2 łany należały do Rusłana i Stanisława Moczydłowskich. Tej gałęzi rodziny Moczydłowskich, wywodzącej się z ziemi czerskiej, nie notują popularne herbarze szlachty polskiej. W Lubkowie właścicielami 2 łanów byli Jan i Stanisław Lubkowscy, a połowy łana Stanisław Górski. Z Łubkowa wywodziła się rodzina Łubkowskich lub Łupkowskich herbu Leszczyc. Pierwsi znani przedstawiciele tej rodziny to Mścisław z Łupkowa (1408 r.) i Jaktor z Łupkowa (1410 r.). Łupkowscy mieszkali tu jeszcze w połowie XVII w. Jan otrzymał w 1642 r. potwierdzenie przywileju na połowę wójtostwa w Łubkowie.
      Tym samym herbem co Łubkowscy pieczętowali się Górscy z Góry (późniejszej Góry Kalwarii). Już w XV w. należała do nich również część Łupkowa. Andrzej Górski, syn podsędka czerskiego sprzedał w 1604 r. swoje części w Łupkowie i Wilkowlasie Cieciszewskiemu.
      Klucz moczydłowski należał do uposażenia domu zakonnego księży oratorianów (filipinów) w Górze, w latach 1672-1682. Biskup Stefan Wierzbowski, widząc fiasko powołań do kongregacji, rozwiązał ją w 1683 r. i sprowadził na miejsce filipinów księży świeckich zwanych bartoszkami albo komunistami. Sprowadzeni z Bawarii bartoszkowie przejęli opiekę nad kościołem parafialnym Świętego Krzyża na Kalwarii i prawdopodobnie dobra stanowiące uposażenie poprzedników. Nie wiadomo do kiedy Moczydłów i Mikówiec pozostawały własnością zgromadzenia. Kościół i klasztor księży komunistów popadły w ruinę i zostały opuszczone w 1791 r. Mury rozebrano w 1797 r. i dziś na tym miejscu znajduje się cmentarz grzebalny. Przypuszczalnie za czasów panowania pruskiego obie wsie przeszły na własność króla pruskiego.
      W początkach Królestwa Kongresowego folwark i wieś Moczydłów należały do Ekonomii, czyli zarządu majątku państwowego w Potyczy. W 1824 r. na mocy kontraktu zawartego między Komisją Rządową Przychodów i Skarbu (ówczesnym ministerstwem) a Piotrem Wierzbickim, został on dzierżawcą wieczystym folwarku Moczydłów z Lubkowem. Zgodnie z umową przysługiwało mu prawo propinacji, czyli fabrykowania wódki i piwa oraz sprzedaży trunków w karczmach we wsiach: Moczydłowie, Mikówcu i Kątach. Zyskał też możliwość rybołówstwa przy brzegu Wisły wzdłuż własnych gruntów. Łąki folwarczne zwane Ąna Powiśluî znajdowały się pomiędzy włościańskimi, toteż Wierzbicki został zobowiązany do obsadzenia swoich granic drzewami. Tradycyjne kopce graniczne, ze względu na zagrożenie wylewami Wisły, nie dawały się tu utrzymać.
      W związku ze sprzedażą Potyczy osobie prywatnej, zarząd dóbr państwowych przeniesiono w 1838 r. do Moczydłowa. Dobra moczydłowskie, w czasie gdy były własnością Rządu Królestwa Polskiego, obejmowały miasta Górę i Czersk oraz folwark i wieś Moczydłów, folwark i wieś Wrociszew, folwark probostwo Czersk, folwark podominikański w Górze, folwarki: franciszkański, dominikański, kustodia, wikariat pod miastem Warką, wieś Kępę Kosumecką, wieś Minkowlas, kolonię Gąski, kolonię Kąty, przewóz na rzece Pilicy, łąki i pastwiska położone na jej prawym brzegu.
      W 1842 r. folwark Moczydłów liczył 3 budynki dworskie, wieś 19 budynków włościańskich; mieszkało w nich 269 osób (wszyscy wyznania katolickiego). Mikówiec (już wówczas pojawia się nowa nazwa używana równolegle ze starymi: Minkowlas lub Mikowlas) liczył 7 domów, zamieszkałych przez 70 włościan (katolików). Lubków składał się z 3 chałup, w których mieszkało 5 osób (4 katolików i 1 ewangelik) . Cała zabudowa w wymienionych miejscowościach była drewniana. W 1845 r. w Mikówcu zniesiono pańszczyznę i oczynszowano włościan. Zapewne podobnie postąpiono w sąsiednim Moczydłowie.
      W części Lubkowa, nie należącej już do majątku moczydłowskiego, znajdowała się winduga, a właściwie binduga. Było to miejsce, gdzie przygotowywano drewno do spławu. Kłody zwożone z okolicznych lasów były wiązane w tratwy i spławiane Wisłą. Dzierżawca Moczydłowa miał wyznaczyć dogodny dojazd do tego miejsca przez grunty folwarczne. Znaczną część Lubkowa oddzielono na użytek wojska. W okolicy tej wsi znajdowała się też przystań promu łączącego oba brzegi Wisły. Opłaty z tzw. brzegowego należały do księży bernardynów w Górze.
      Piotr Wierzbicki, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, większą część gruntów wypuścił włościanom w dzierżawę. Jej termin upływał w 1853 r. Jeszcze przed jego nadejściem, w 1852 r. sprzedał prawo wieczystej dzierżawy Teresie Rudnickiej z domu Petrów, żonie Jana. Razem z majątkiem Rudnicka nabyła inwentarz żywy: 2 konie, 2 woły, 6 krów, 4 cielęta oraz martwy: 2 wozy, pług, radło, młynek do zboża, sieczkarnię, 2 brony, bryczkę i zaprzęg do koni. W 1865 r. Teresa Rudnicka zrzekła się prawa wieczystej dzierżawy Moczydłowa na rzecz Stanisława Andrzejewskiego i Fryderyka Albrechta. W następnym roku Andrzejewski przejął całość majątku, po czym w 1868 r. przelał prawo dzierżawy na Eugeniusza Sommera. Ten ostatni zadłużył się u Michała Bucholtza z Bronisz, a nie mogąc spłacić długu został przymusowo wywłaszczony. Komornik zajął i zaaresztował dobra ziemskie Moczydłów w 1869 r.
      W tym okresie majątek był podzielony na dwie części traktem wiodącym z Warszawy przez Piaseczno do Góry Kalwarii (tzw. żwirówką), zbudowanym w drugiej dekadzie XIX w. W Moczydłowie stał dwór zbudowany z bali drewnianych w węgieł na podmurowaniu z cegły z facjatą, kryty gontem, o jednym kominie. Do dworu dobudowany był domek drewniany z wystawką na słupach. W sąsiedztwie znajdowała się kloaka z desek gontami kryta o dwóch sedesach. W otoczeniu dworu były 2 sady owocowe, w których rosło w jednym kilkadziesiąt, a w drugim nawet kilkaset drzew Ąurodzajnych rozmaitego gatunku. Całość dopełniały: ogród warzywny oraz zarybiona sadzawka. Studnię z żurawiem ocembrowano balami. Zabudowania gospodarcze folwarku to: serownik na słupie drewnianym, chałupa z cegły (tynkowana, kryta słomą), olendernia murowana również ze słomianym dachem, stodoła w budowie, a przy niej szopa na maneż bez pokrycia, Ąparkan z bali w kwadrat z okrąglaków na skład porządków gospodarskich służącyî, stajnia i spichrz pod jednym dachem, druga studnia z żurawiem, chlewy drewniane, lamus murowany, chlewek i chałupa kryta słomą.
      We wsi Moczydłowie do majątku nalezała karczma z bali w słupy zbudowana, gontami kryta, o jednym kominie oraz obórka drewniana, kryta słomą. Inwentarz żywy folwarku liczył: 9 wołów roboczych, 19 krów dojnych i 8 koni roboczych. Inwentarz martwy składał się z: młocarni, sieczkarni, wialni, 2 wozów i 2 pługów. Dochody stałe czerpano też od szynkarzy w Moczydłowie i Kątach. Mleko od wszystkich krów dzierżawił Dawid Symchowicz.
      Eugeniusz Sommer wykupił od Skarbu Państwa folwark Moczydłów w 1876 r. i stał się jego pełnoprawnym właścicielem. W 1878 r. grunty położone nad Wisłą nabyli Walenty i Eleonora z domu Poncyliusz małżonkowie Stańczyk, którzy uruchomili tu cegielnię. Kontraktem zawartym w 1879 r. Sommer pozbył się następnej, większej części majątku na rzecz Bronisława Niżyńskiego. W tym samym roku pozostała część została sprzedana Franciszkowi Waćniewskiemu. Uregulowanie zapisano w księdze hipotecznej pod nazwą Część dóbr Moczydłów litera A.
      W 1884 r. folwark Moczydłów odkupił od Niżyńskiego Witold Wolański. Majątek był ponownie zadłużony. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie wystawiało go na sprzedaż w 1888 i 1892 r. Nowym właćcicielem Moczydłowa w 1893 r. został Jan Rzędzian, który w dwa lata później sprzedał go Konstantemu Leopoldowi Borzuchowskiemu. Po ojcu, w 1899 r. majątek przejął syn Wacław Mateusz. Po jego śmierci w 1922 r. prawa do spadku udowodniły jego dzieci Konstanty i Maria.
      Przed 1914 r. na gruntach dóbr Moczydłów zbudowano stację końcową kolei wąskotorowej z Warszawy. Formalne wywłaszczenie nastąpiło w 1922 r.
      Podczas pierwszego w Polsce niepodległej Powszechnego Spisu Ludności w 1921 r. folwark Moczydłów liczył 66 mieszkańców, kolonia Moczydłów - 86 mieszkańców (14 budynków), wieś Moczydłów - 198 mieszkańców (35 budynków). W Mikówcu mieszkało 100 osób w 14 domach. Wśród wszystkich mieszkańców Moczydłowa były 4 osoby wyznania ewangelickiego, natomiast w Mikówcu było ich 11.
      Do lat trzydziestych XIX w. opisywane miejscowości należały do gminy kolonii Kąty, następnie do gminy Moczydłów, a od 1867 r. do gminy Kąty, od 1955 r. do gromady Katy. Od 1 stycznia 1973 r. znajdują się w gminie Góra Kalwaria.
      W 1948 r. do miasta Góry Kalwarii przyłączono osiedle Miasto Ogród - Góra Kalwaria, kolonie Moczydłów I, II, A i kolonię Lipków z gminy Kąty. W 1958 r. włączono do Góry Kalwarii część obszaru majątku PGR Moczydłów. Ustanowiono nową granicę miasta Góry Kalwarii i gromady Kąty biegnącą torem kolejowym linii Skierniewice-Łuków.
      Opisywane miejscowości zawsze w swej historii związane były z parafią w Górze Kalwarii, obecnie należącą do dekanatu czerskiego.

      Ewa i Włodzimierz Bagieńscy
  Ewa Bagieńska jest magistrem historii. Pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Włodzimierz Bagieński jest doktorem historii. W latach 1984-2003 pracował jako kierownik Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Górze Kalwarii.
Baniocha
Brześce, Podłęcze
Brzumin
Cendrowice, Sobików
Coniew
Czaplin
Czaplinek, Krzymów
Czarny Las, Kiełbaska, Obręb, Sierzchów
Czersk, cz. 1 - Wójtostwo
Czersk, cz. 2 - Kasztelania
Czersk, cz. 3 - Kościoły
Czersk, cz. 4 - Starostwo
Czersk, cz. 5 - Szlachta w mieście
Czersk, cz. 6 - w XIX w.
Czersk, cz. 7 - dwudziestowieczne ciekawostki.
Góra Kalwaria - garnizon rosyjski w l. 1819-1914, cz. 1
Góra Kalwaria - garnizon rosyjski w l. 1819-1914, cz. 2
Kawenczyn, Kawenczynek, Dębówka, Turowice
Kąty
Linin
Łubna, Solec, Szymanów
Pęcław
Potycz
Tatary
Ustanów
Wólka Załęska, Tomice

 | ADWOKAT | AKACJOWY ZAKĄTEK | AS BUD-PROF | ASSETS | ATW DEVELOPMENT | BIARKEM | BIURO OGŁOSZEŃ w PIASECZNIE | BIURO RACHUNKOWE | BUD-RIM DEVELOPMENT | DEK-BUD | DRUKARNIA CYFROWA PIASECZNO | EKOBUD | FANTAZJA | GEODETA UPRAWNIONY | Grast & MTB | GRZEGORZ WARZOCHA | HURTOWNIA ELEKTRYCZNA | INWEST-KUL | JARPER | KATARZYNA BORKOWSKA - WARZOCHA | KRYSTA | LICENCJONOWANE USŁUGI KSIĘGOWE | MADEX | NATALIA GOLD | NIERUCHOMOŚCI LACH | OKNA USTANOWSKIE | PRINT SHOP Nie tylko wizytówki .... | REKLAMA PIASECZNO | SELF STORAGE | STUDIO KOLORÓW | TACPA | TYNKBOR | www.3xNiemiecki.pl | 
 |  Nasz Solec | Beżowiak | Dołącz do ruchu JOW w Górze Kalwarii | Miasto i Gmina Góra Kalwaria | Nadleśnictwo Chojnów | Starostwo Powiatowe |